Meniu Uždaryti

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

TIKSLAI:

 1. tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų;
 2. plėtoti kūno kultūrą ir sportą savivaldybėje;
 3. sudaryti sąlygas miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų;
 4. ieškoti talentingų sportininkų, sporto specialistų ir mokslininkų parengtomis bei praktiškai patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose.

UŽDAVINIAI:

 1. vykdyti sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą;
 2. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams;
 3. vykdyti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros ir renginių programas;
 4. vykdyti kryptingą gabių sportininkų ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką;
 5. rengti didelio sportinio meistriškumo sportininkus.

FUNKCIJOS:

 1. vykdo mokomųjų treniruočių procesą 16 sporto šakų: boksas, dviračių sportas (plentas ir trekas), dziudo imtynės, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, rankinis, tinklinis, graikų ir romėnų imtynės, sunkioji atletika, trikovė (triatlonas), stalo tenisas, krepšinis, šachmatai, regbis, žolės riedulys;
 2. vykdo mokomąsias treniruočių stovyklas pasirengti respublikinėms ir tarptautinėms varžyboms;
 3. padeda vykdyti sporto renginius bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
 4. padeda organizuoti ir vykdo viešuosius kūno kultūros ir sporto renginius savivaldybės teritorijoje, rengia varžybas;
 5. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus sporto centro veiklos programoms įgyvendinti;
 6. rengia ir vykdo sporto centro veiklos programas;
 7. prižiūri ir eksploatuoja Savivaldybės patikėjimo teise sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus;
 8. sudaro sąlygas geriausiems sporto centro sportininkams ir komandoms dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose;
 9. rengia varžybų nuostatus, sudaro sporto centro vykdomų kūno kultūros ir sporto renginių tvarkaraščius;
 10. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, sporto klubams ir nevyriausybinėms organizacijoms;
 11. savivaldybės teritorijoje propaguoja sveiką gyvenseną, skatina sporto veiklą;
 12. bendradarbiauja su kūno kultūros ir sporto, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokamas paslaugas;
 14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia didelio sportinio meistriškumo ir perspektyviems sportininkams nemokamą apgyvendinimą sportininkų bendrabutyje;
 15. inicijuoja sporto objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą;
 16. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, susijusius su sporto centro veikla;
 17. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.
Skip to content