Meniu Uždaryti

Generalinio rėmėjo atrankos konkursas

PANEVĖŽIO UNIVERSALIOSIOS SPORTO ARENOS GENERALINIO RĖMĖJO  ATRANKOS KONKURSAS

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-293 „Dėl leidimo sporto centrui organizuoti Panevėžio universaliosios sporto arenos generalinio rėmėjo atrankos konkursą“ skelbiamas Panevėžio universaliosios sporto arenos, esančios adresu Parko g. 12, Panevėžyje, (viso sporto paskirties pastato bendras plotas 21562,24 kv. m, tūris 252710 kub. m), generalinio rėmėjo  atrankos konkursas.

1. Paraiškos dalyvauti konkurse ir kiti dokumentai turi būti parengti pagal Panevėžio universaliosios sporto arenos generalinio rėmėjo atrankos konkurso nuostatus, patvirtintus Panevėžio sporto centro direktoriaus 2022 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-99. Iškilus poreikiui (neatitinkant Panevėžio sporto centro keliamų reikalavimų) konkurso dalyvis įsipareigoja paraiškos dokumentus patikslinti pagal nurodytus reikalavimus.

2. Panevėžio universaliosios sporto arenos generalinio rėmėjo statuso maksimali trukmė – 10 (dešimt) metų.

3. Konkurso dalyviai Panevėžio sporto centro sekretoriate pateikia užklijuotame voke (ant kurio negali būti jokių žymų, leidžiančių nustatyti dalyvį) su užrašu „Panevėžio universaliosios sporto arenos generalinio rėmėjo atrankos konkursui“ šiuos dokumentus:

3.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens pasirašytą nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinė informacija (vardas ir pavardė);

3.2. išrašą iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, kuriame turėtų būti ši informacija apie įmonę: registracijos data, veiklos tikslai ir rūšys, vadovas, informacija, ar įmonei nėra iškelta bankroto byla;

3.3. pažymas iš atitinkamos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo apie įsiskolinimo neturėjimą;

3.4. atskirame užklijuotame voke, kuris dedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos konkursinis pasiūlymas su siūlomu mokėti paramos Panevėžio universaliosios sporto arenai dydžiu metams (mokamas kiekvienais metais). Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir teritorijos pavadinimas.

4. Konkursiniame pasiūlyme (pagrindiniame voke) esantys dokumentai (su priedais) turi būti susegti, sunumeruoti, pasirašyti įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

5. Asmenys, ketinantys dalyvauti konkurse, dokumentus registruoti pateikia Panevėžio sporto centro sekretoriate Liepų al. 4, Panevėžyje, atsakingas asmuo – Ieva Buinauskienė, (8 45) 465 693, el. paštas sportas@pkksc.lt.

6. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas 2022 m. lapkričio 7 d. 14 val.

7. Konkurso komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su konkursiniais pasiūlymais, įvyks 2022 m. lapkričio 7 d. 14 val. 15 min., Panevėžio sporto centro III a. mažojoje auditorijoje, Liepų al. 4, Panevėžyje.

8. Informacija apie konkursą pateikta Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt, Panevėžio sporto centro svetainėje www.pkksc.lt.

9. Papildomą informaciją dėl Panevėžio universaliosios sporto arenos generalinio rėmėjo atrankos konkurso teikia:

9.1. Panevėžio universaliosios sporto arenos procesų valdymo priežiūros specialistas Tomas Pakštys tel. +370 618 27 344, el. p. panevezioarena@pkksc.lt;

9.2. Panevėžio universaliosios sporto arenos komunikacijos ir rinkodaros specialistė Eglė Morkūnė, tel. +370 615 66500, panevezioarena@pkksc.lt.

Konkurso nuostatus rasite ČIA

 

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content