pkksc2 logo

  
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Tikslai, uždaviniai...

Tikslai:

 1. tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų;
 2. plėtoti kūno kultūrą ir sportą savivaldybėje;
 3. sudaryti sąlygas miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų;
 4. ieškoti talentingų sportininkų, sporto specialistų ir mokslininkų parengtomis bei praktiškai patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose.

Uždaviniai:

 1. vykdyti sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą;
 2. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams;
 3. vykdyti Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros ir renginių programas;
 4. vykdyti kryptingą gabių sportininkų ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką;
 5. rengti didelio sportinio meistriškumo sportininkus.

Funkcijos:

 1. vykdo mokomųjų treniruočių procesą 15 sporto šakų: boksas, dviračių sportas (plentas ir trekas), dziudo imtynės, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, rankinis, tinklinis, graikų ir romėnų imtynės, sunkioji atletika, trikovė (triatlonas), stalo tenisas, krepšinis, šachmatai, regbis;
 2. vykdo mokomąsias treniruočių stovyklas pasirengti respublikinėms ir tarptautinėms varžyboms;
 3. padeda vykdyti sporto renginius bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
 4. padeda organizuoti ir vykdo viešuosius kūno kultūros ir sporto renginius savivaldybės teritorijoje, rengia varžybas;
 5. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus sporto centro veiklos programoms įgyvendinti;
 6. rengia ir vykdo sporto centro veiklos programas;
 7. prižiūri ir eksploatuoja Savivaldybės patikėjimo teise sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus;
 8. sudaro sąlygas geriausiems sporto centro sportininkams ir komandoms dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose;
 9. rengia varžybų nuostatus, sudaro sporto centro vykdomų kūno kultūros ir sporto renginių tvarkaraščius;
 10. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, sporto klubams ir nevyriausybinėms organizacijoms;
 11. savivaldybės teritorijoje propaguoja sveiką gyvenseną, skatina sporto veiklą;
 12. bendradarbiauja su kūno kultūros ir sporto, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokamas paslaugas;
 14. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia didelio sportinio meistriškumo ir perspektyviems sportininkams nemokamą apgyvendinimą sportininkų bendrabutyje;
 15. inicijuoja sporto objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą;
 16. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, susijusius su sporto centro veikla;
 17. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas.

Sporto renginiai ŠIANDIEN

Nėra

BASEINAS JAU DIRBA!

PVSB lankstinukas Apuse

PVSB lankstinukas Bpuse

Draudimo nuo traumų apsauga sporto būreliuose (su sporto 3000 €, 6000 € rizika)

Nuorodos

100 renginiai panevėžyje s

 

miestas

 

 

kksd

 

 

 

Futboloakademija

 

 sekunde

 

 

aina

 

paninfo2

 

Pramogos

 

sitemape